Free delivery when spending over €95

News

Find out the latest from the news and stay updated

News Archive

  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016

							Avviz Importanti Regward l-Uniformijiet tal-Iskejjel tal-Gvern Malta, 														Latest News Malta, 							 Yorkie School Uniforms Malta
Avviz Importanti Regward l-Uniformijiet tal-Iskejjel tal-Gvern

Il-kumpanija Yorkie Clothing tixtieq tinforma il klienti taghha li ghanda l-uniformijiet tal-kulleggi kollha tal-gvern fil-hanut taghha li qieghed qrib il-Materdei. L-uniformijiet ghas-sena diehla mhux se jinbidlu. L-istudenti ghandhom l-ghazla...

							Important Notice Regarding Government School Uniforms Malta, 														Latest News Malta, 							 Yorkie School Uniforms Malta
Important Notice Regarding Government School Uniforms

Yorkie Clothing would like to inform its clients that all government school uniforms are available at its store, located in the vicinity of the Mater Dei hospital - Next year’s uniforms will remain unchanged.  Students have the option of...