News

Find out the latest from the news and stay updated 
with Yorkie Uniforms Malta.

			Avviz Importanti Regward l-Uniformijiet tal-Iskejjel tal-Gvern Malta, 									 Yorkie School Uniforms Malta

Avviz Importanti Regward l-Uniformijiet tal-Iskejjel tal-Gvern

13 August, 2019

Il-kumpanija Yorkie Clothing tixtieq tinforma il klienti taghha li ghanda l-uniformijiet tal-kulleggi kollha tal-gvern fil-hanut taghha li qieghed qrib il-Materdei. L-uniformijiet ghas-sena diehla mhux se jinbidlu.

L-istudenti ghandhom l-ghazla li jmorru bit-tracksuit jew bl-uniformi kompluta kif kienu qabel.

L-uniformi il-gdida li l-gvern se jintroduci iktar tard matul is-sena, ghadha fi stadju kmieni hafna, hemm hafna xoghol li fadalu ssir qabel din tigi introdotta fl-iskejjel.

Tistennewx l-ahhar mumenti qabel ma tibda l-iskola. Ejjew halli naqdukom fil kwiet kif huwa xieraq.